Tennis is meedoen!

15 oktober 2020


Tennisvereniging ‘t Fivelveld         

Tennis is meedoen!    

Jong, oud, beginner, gevorderd, iedereen kan meedoen aan de tennissport. Dat maakt tennis ook zo’n aantrekkelijke sport voor alle doelgroepen. Tennis blijft zich ook ontwikkelen, kijk naar de ontwikkelingen rond Padel, nieuwe vormen van competities en de ontwikkeling van steeds nieuwe baansoorten.  Een ding blijft wel hetzelfde; als we onze sport willen blijven beoefenen dan kunnen we dat alleen samen mogelijk maken.  

Onze geschiedenis

Even terug naar 1919. Tien mensen in Appingedam wilden graag tennissen, ze legden een baan aan en richtten een vereniging op. Zij leenden de vereniging geld en vroegen mensen die ook wilden tennissen lid te worden, contributie te betalen en mee te werken.  Op deze wijze konden de leningen terug betaald worden aan de geldverschaffers en zo werd het mogelijk voor de hele groep te gaan tennissen in Appingedam. Dat dit ook tot groei van de vereniging en de sport leidde is fantastisch gelukt. Vorig jaar konden we ons 100 jarig jubileum vieren en hebben dat op gedenkwaardige wijze gedaan.  

Verenigingswerk

Nu, tegenwoordig en nog eens versterkt door Corona merken wij dat de organisatie van het wel en wee van de club, de activiteiten, het onderhoud van het complex, de werving en het onderhoud van sponsorcontracten, de organisatie van de trainingen, de begeleiding van nieuwe leden, de invulling van het hele gebeuren rond de kantine meer en meer neerkomt op een kleine groep mensen. Deze kleine groep is ook nog eens krimpend. Enerzijds door leeftijd, anderzijds door een langjarige inzet en het gevoel “nu is iemand anders aan de beurt, ik heb het 10 jaar gedaan”.

We vragen hulp van u als lid.

Waar we vervolgens als bestuur dan mee worden geconfronteerd is het gebrek aan opvolging binnen een aantal taken die de tennisvereniging kent. Vrijwilligerswerk heet dat, maar beter is wellicht de term verenigingswerk. Iets wat je vrijwillig doet heeft ook een beetje vrijblijvendheid in zich voor sommige mensen. Verenigingswerk komt voort uit de aard van onze vereniging waar je als lid van een vereniging voor kiest. Tennis is meedoen geldt hier ook.

Wat betekent lid zijn?

Lid zijn van een tennisvereniging is dan ook heel iets anders dan het hebben van een abonnement op een sportschool. In het verleden bestond vrijwilligers- of verenigingswerk voor veel mensen vooral uit de kantinediensten. Deze hebben we in aantal naar beneden weten te brengen door voor een belangrijk deel self service en de pin-automaat in te voeren. Een hele verbetering. Ook het inroosteren van kantinediensten kun je nu zelf doen. Maar daarmee zijn we er niet.

Veel taken weinig mensen.

Er blijven door het genoemde gebrek aan opvolging te veel taken afkomen op een kleine groep mensen die dat ook niet allemaal aankunnen. Gevolg is dat er zaken blijven liggen, niet of gedeeltelijk worden uitgevoerd en dit leidt dan weer tot klachten en kritiek die op zich inhoudelijk terecht zijn maar een oorzaak kennen die ligt in onszelf als leden van de vereniging.  

Als bestuur zijn we kwetsbaar.

De lol maar vooral de motivatie om in deze moeilijke tijden het bestuur vorm te geven wordt minder naar gelang het gemor toeneemt gelijk met het aantal taken dat je op je af ziet komen groeit. Steeds meer doen maar niet alles kunnen doen, meer doen dat ten koste gaat van je gezin en in gevallen ook je eigen sportbeoefening is uiteindelijk niet op te brengen.

Tennis is meedoen en we kunnen het alleen samen.  

Oproep

We roepen jullie dan ook op om bij jezelf te rade te gaan waar je bij zou kunnen helpen om het tennis in Appingedam mogelijk te blijven houden, ook voor de komende 100 jaar! Kun je verenigingswerk doen, meld je dan bij het bestuur via de mail of direct als je ons op de baan treft ( mail: [email protected] )

Onze vacatures:

  • Trainingscommissie- 3 leden
  • Sponsorcommissie- 4 leden
  • Kantinecommissie- 3 leden
  • Activiteitencommissie- 4 leden
  • Introductie en begeleiding nieuwe leden- 2 leden
  • Communicatie [email protected]  2 leden
  • Penningmeester /ledenadministratie - 1 lid
  • Organisatie battle- 2 leden
  • Toernooicommissie organisatie en uitvoering- 3 leden

Dit is geen limitatieve opsomming, er is veel te doen, samen kunnen we het, doe mee.

Tennis is meedoen!    

Wie meldt zich aan?

Verenigingswerkwerk kun je zowel incidenteel als structureel doen. Er is absoluut ruimte voor de eigen inbreng binnen rollen en taken. Als liever wilt dat een werkwijze aangereikt krijgt dan kan dat ook natuurlijk. Heb je een talent dat je in wilt zetten voor de club, ga in overleg met het bestuur.

Er is genoeg te doen, doe je mee?

Voor ons als bestuur maar vooral voor de vereniging hopen we dat deze noodkreet hulp oplevert.

Tennis is meedoen want alleen samen kunnen we blijven tennissen.  

Met vriendelijke groet

Het bestuur  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 596 627 131

Clubhuis

Farmsumerweg 19-1
9902 BK APPINGEDAM

KVK-nummer

40023144