Baanregels

 1. Het tennispark is afgesloten met een toegangshek. Een sleutel hiervan kan tegen betaling in bruikleen worden verkregen bij Peter van der Veen (06-54352192) of Sophia de Jong (06-48562376). Met deze sleutel heeft u tevens toegang tot de kantine, de kleedruimtes en de toiletten.
 2. U mag de baan alleen betreden met tennisschoenen en -kleding.
 3. Voor u op de baan gaat spelen, dient u uw ledenpas (de KNLTB-pas) op het afschrijvingsbord aan de buitenzijde van de kantine te plaatsen op een vrije plaats. Op het moment van afschrijven (ook wel “afhangen” genoemd) van een baan, dienen minimaal twee spelers op het park aanwezig te zijn en ook te blijven. Vooraf reserveren is dus niet toegestaan.
 4. Tijdsduur bij afhangen: Bij enkelspel een half uur. Bij dubbelspel een uur. De tijd begint bij aanvang van het eerstvolgende hele of halve uur. Bijvoorbeeld; plaatsing om 17.05 uur, geeft recht van spelen vanaf 17.30 uur.
 5. Na de verstreken speeltijd kunt u wederom een baan reserveren door middel van het verplaatsen van de ledenpas op het afschrijvingsbord. Bij het plaatsen van de ledenpas kiest u normaal gesproken de baan, die het eerst vrij komt.
 6. Nadat u heeft gespeeld, dient u de baan met een sleepnet te slepen, de lijnen te vegen en vervolgens sleepnet en bezem weer op te hangen op de daarvoor bestemde ophangpunten. Slepen dient “rond” plaats te vinden, waarbij u van buiten naar binnen sleept: het  voorbeeldschema hangt bij baan 1. Let er bij het slepen op dat u daarbij geen lijnen lostrekt. Gebeurt dat onverhoopt wel: Meld dit dan aan de baancommissaris Sikko Dresselhuis, zodat hij kan zorgen voor reparatie.
 7. Wanneer er plassen op de baan staan mag er niet worden gespeeld. Ook mag er dan absoluut niet worden gesleept. Dit veroorzaakt namelijk schade aan de baan!
 8. Baan 5 is tot 19.00 uur uitsluitend beschikbaar voor de jeugd. Volwassen leden dienen deze baan te verlaten, als er jeugdleden zijn, die willen spelen.
 9. Als u als laatste het tennispark verlaat, dan dient u de baanverlichting en de verlichting in het clubhuis uit te doen en zowel het clubhuis als het toegangshek op slot te draaien.
 10. Help ons energie en geld te besparen: doe de baanverlichting uit als er na u niemand meer komt tennissen. De baanverlichting mag tot maximaal 23.00 uur branden.
 11. Het eenmalig mee laten spelen van introducees (niet-leden) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande melding aan het bestuur d.m.v. een e-mail naar [email protected] onder vermelding van voor- en achternaam en adres van de introducee. Wil de introducee vaker dan 1 keer spelen dan dient hij/zij lid te worden. Zie daarvoor: www.fivelveld.nl onder “Leden =>Lidmaatschap”.
 12. Laat geen afval achter! Doe alles in de daarvoor bestemde bakken. Hou het tennispark schoon!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 596 627 131

Clubhuis

Farmsumerweg 19-1
9902 BK APPINGEDAM

KVK-nummer

40023144