Reglement zomeravondcompetitie

wedstrijdcommissie Zomeravondcompetitie

Kring Noord

Adriaan Beukema, Rensumalaan 17
9982 AV Uithuizermeeden
Email: beukemas@home.nl

Reglement zomeravondcompetitie 2012

 • Er wordt gespeeld op een door de thuis-spelende vereniging vastgestelde dag in de week.
 • De aanvangstijd is in principe 19.00 uur. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
 • De competitie is bedoeld voor recreatieve seniorspelers(sters), d.w.z. zij die niet deelnemen aan bonds- of districtscompetitie. In overleg kan hier van worden afgeweken.
 • Een team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren.
 • Per ontmoeting worden er 4 partijen gespeeld, n.l. 2 GD, 1 DD en 1 HD.
 • Iedere partij duurt 45 minuten.Alleen door dringende omstandigheden mag teruggevallen worden naar 30 minuten.Het aantal games wordt dan door de wedstrijdcommissie met 3/2 vermenigvuldigd.
 • Tijdens de partij gelden de normale tennisregels.
 • Na afloop van de 45 minuten wordt de game niet afgemaakt.
 • Per partij worden wedstrijdpunten gegeven. Het team welke de meeste punten heeft gescoord krijgt 2 punten. Bij een gelijk aantal games krijgt ieder 1 punt.
 • Het totaal van de aan ieder team toegekende punten over 4 partijen is de einduitslag.
 • Een team dat zonder overleg niet verschijnt op de wedstrijddag krijgt 0 punten en de tegenstander dus 8 punten.
 • Wedstrijden die door feestdagen, regen of omstandigheden niet op de geplande datum kunnen worden gespeeld c.q. uitgespeeld, dienen in overleg met de tegenstander zo spoedig mogelijk ingehaald of uitgespeeld te worden.
 • Het duidelijk en volledig ingevulde wedstrijdformulier dient in de week van de wedstrijd door de thuisspelende vereniging te worden gemaild of gestuurd naar de wedstrijdcommissie van Kring Noord. Bij het in gebreke blijven hiervan wordt de wedstrijd als verloren beschouwd voor het team welke het formulier diende in te zenden.
Copyright © 2014 LTC FIVELVELD