Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend d.m.v. een
brief of e-mail voor 1 december van dit jaar naar de ledenadministratie t.a.v.

Lia Houwing

De Barrage 7

9901 DC Appingedam

ledenadministratie@fivelveld.nl

Onder vermelding van bondsnummer, naam en adres en met reden van opzegging.

Het lidmaatschap duurt, indien de contributie betaald is, na opzegging tot het einde van het kalenderjaar.

Copyright © 2014 LTC FIVELVELD