Opgaveformulier lidmaatschap


Roepnaam
Voorletters(verplicht)
Tussenvoegsels
Achternaam(verplicht)
Geboortedatum(DD-MM-JJJJ) (verplicht)
Geslacht(verplicht)  Man Vrouw
Straat en huisnummer(verplicht)
Postcode en Plaats(verplicht)
Telefoonnummer
Uw email (verplicht)

Wij hebben de keuze uit die soorten lidmaatschappen
1. Normaal Lidmaatschap 112 euro per jaar.
2. Jeugdlidmaatschap
• 12 tot 17 jaar 54 euro per jaar
• Rood, Oranje en groen: opgave loopt via de tennisschool Smashing. Het betreft contributie+1 x in de week lessen, voor meer informatie ga naar het menu fivelkids/tennissen
3. Competitie lidmaatschap
• Volwassen 30 euro per jaar
• Jeugd 15 euro per jaar
( Alleen mogelijk als je regulier lid bent bij een andere vereniging die is aangesloten bij de KNLTB. Het competitie lidmaatschap wordt door de KNTLB automatisch omgezet in een normaal lidmaatschap. Indien dit niet gewenst is, dient voor 1 december het lidmaatschap schriftelijk/ per email opgezegd te worden)
4. Zomerchallenge
Lidmaatschap voor de maanden juni,juli en augustus voor 30 euro

Het eerste jaar dat je lid wordt, krijg je nu maar liefst 50% korting (alleen voor normaal lidmaatschap en jeugdlidmaatschap 12 tot en met 17 jaar)!

Soort Lidmaatschap
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Ik ben ook lid bij tennisvereniging
Ik heb al een KNLTB-nummer
Machtiging(verplicht)  machtigt LTC 't Fivelveld het contributiebedrag middels automatische incasso te verrekenen, jaarlijks tot einde van lidmaatschap
IBAN nummer(verplicht)
   
Digitale pasfoto

Indien je geen foto kunt uploaden, kun je een pasfoto voorzien van naam en telefoonnummer op de achterkant inleveren bij Lia Houwing, De Barrage 7 in Appingedam.

Let op: een minderjarige onder de 16 jaar heeft toestemming nodig van een ouder/ verzorger/ wettelijk vertegenwoordiger om deze overeenkomst aan te gaan.

 Geeft toestemming aan de minderjarige persoon om deze overeenkomst aan te gaan.
Naam
Geb. datum

Privacy
L.T.C. T’Fivelveld zal uw privacy respecteren door de door u ingevulde gegevens uitsluitend intern te gebruiken. Uw gegevens zullen worden opgenomen in de ledenadministratie en zal met geen ander doel dan het ondersteunen van activiteiten die gelet op de doelstelling van de tennisvereniging gebruikelijk zijn. Het privacy beleid kunt u terugvinden op de website www.fivelveld.nl/privacypolicy
 Hierbij geef ik L.T.C. t’ Fivelveld ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

Copyright © 2014 LTC FIVELVELD