Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

Opgeven als lid kan digitaal via het opgaveformulier voor nieuwe leden.
Het lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt automatisch voor een jaar verlengd.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email voor 1 december bij de ledenadministratie  (ledenadministratie@fivelveld.nl)

Introducees

Bestaande leden kunnen tegen gereduceerd tarief een introducee meenemen. De eerste keer mag je iemand gratis meenemen en daarna kost het € 5 per keer. Als je van deze regeling gebruik wilt maken, meld dit dan even bij het bestuur via secretaris@fivelveld.nl.

Contributie regeling

De contributie wordt via automatische incasso verrekend.
Indien er een herinneringsrekening moet worden verstuurd wordt € 10,00 extra in rekening gebracht.

Het is mogelijk om de contributie gespreid te betalen, neemt u hiervoor contact op met onze penningmeester

Na betaling kan men zijn/haar lidmaatschapspasje afhalen (in de kantine aan het begin van het buitenseizoen, begin april).
Het pasje is nodig als je competitie speelt en als je mee doet aan toernooien .
Ook ben je het pasje nodig om af te hangen op het spelersbord om een baan te reserveren.

De contributie bedraagt:

voor seniorleden € 112,-
voor alleen competitie spelende seniorleden: € 30,-
voor jeugdleden vanaf 12 jaar € 54,-
voor alleen competitie spelende jeugdleden: € 15,-
voor jeugdleden (rood, oranje en groen) geldt een all-in abonnement via Smashing. Dit is inclusief lidmaatschap club, zomer- en winterlessen en deelname jeugdactiviteiten.
categorie rood € 27,- per maand (gaat via Smashing)
categorie oranje en groen € 32 per maand (gaat via Smashing)

Seniorleden en jeugdleden ouder dan 12 jaar krijgen het eerste jaar dat ze lid zijn maar liefst 50% korting op de contributie!

Speel je competitie dan worden de kosten van de ballen verdeeld over de teams.
De in rekening gebrachte contributie is bedoeld voor de gebruikmaking voor het tenniscomplex aan de Farmsumerweg. In de contributie zit ook een deel voor de KNLTB bondsafdracht, echter GEEN lesgeld.

Copyright © 2014 LTC FIVELVELD