Informatie voor nieuwe leden

Voor degenen die niet al eerder hebben getennist, is het sterk aan te bevelen om tennislessen te nemen. de trainingen worden verzorgd door Smashing, ze beginnen in April; de wintertrainingen beginnen eind oktober / begin november. Zie voor  exacte informatie : http://www.smashing.nl

Naast de trainingen kun je als lid natuurlijk altijd met een tennismaatje (m/v) een balletje komen slaan op ons tennispark. Om het gemakkelijk te maken om iemand binnen de club te benaderen staat de ledenlijst op de site, onder het kopje “leden”Je moet je wel van te voren inloggen, maar dit wijst zich vanzelf.

Onze 5 gravelbanen, waarvan er 4 zijn verlicht, zijn toegankelijk via een hek, waarvoor je een sleutel in bruikleen kunt krijgen (aan te vragen bij Peter van der Veen 0654352192 of Sophia de Jong-Nieboer 0648562376). Met die sleutel heb je ook toegang tot het voorste deel van onze kantine, de kleedruimtes en de toiletten. Met je ledenpas kun je een baan reserveren (zie “baanregels”).

Afgezien van de zomervakantie worden er op alle maandag- t/m donderdagavonden en tijdens de Dubbeldikcompetitie ook op vrijdagavond kantinediensten gedraaid door onze eigen volwassen leden, zodat er dan bijna altijd plezierig “nagezeten” kan worden in het clubhuis of op ons mooie beschutte terras.
Naast de reguliere KNLTB-competitie worden er zowel voor de jeugd als voor de senioren een groot aantal toernooien georganiseerd. Zie daarvoor de jaaragenda. De activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd door de jeugdcommissie in samenwerking met onze trainer.

Voor de volwassen recreatieve spelers organiseert de vereniging vanzelfsprekend ook een aantal activiteiten. De belangrijkste is de toss-avond op donderdag. Vanaf 19.00 uur kunnen alle leden (beginner èn gevorderde) met elkaar tennissen. Dit gebeurt door middel van loting. Er wordt steeds een aantal keren geloot, zodat je steeds met en tegen andere leden kunt spelen. Dit is dé manier met andere leden kennis te maken!! Er wordt ook een toss-ochtend georganiseerd op de woensdagmorgen van 9.00-12.00 uur. Hiervoor worden ook de clubs uit de regio uitgenodigd.

Verder is er de zomeravondcompetitie, waarin gedurende een aantal weken mixteams van 4 volwassenen wedstrijden op tijd spelen tegen teams van tennisverenigingen in de buurt. Meer informatie daarover kunt je krijgen bij Anneke Slagter (0596-624273).
Ook is er een interne mixdubbelcompetitie, genaamd DUBBELDIK (dit wordt georganiseerd door Yvonne Hoogerwerf). Ook daar kan op elk spelniveau aan mee gedaan worden!

In de wintermaanden kun je je uitleven tijdens een regionale competitie, die wordt gehouden in de tenninshal (Imperial) in Delfzijl. Heren-, dames- en mixdubbelteams uit geheel “Kring Noord” spelen  2 keer een uur tegen elkaar op een aantal zaterdagen van november t/m maart. Erg leuk en erg gezellig.

Voor een overzicht van de contributie en overige kosten klik hier. Geef je op via dit formulier. Het ingevulde formulier + pasfoto komt terecht bij onze ledenadministratrice, Lia Houwing. Na ontvangst wordt er een ledenpas voor je aangemaakt.

Heb je verder nog behoefte aan informatie, check onze website www.fivelveld.nl, stuur een mail naar info@fivelveld.nl of bel één van de bestuursleden!

Copyright © 2014 LTC FIVELVELD