Algemene opmerkingen

1. Let goed op de aanvangstijden van uw dienst

2. Als u geen kantinedienst kunt doen op de geplande datum, dient u zelf voor vervanging te zorgen, of met een ander lid te ruilen.

3. Kunt u geen vervanger vinden? Dan kunt u tegen een vergoeding van €20.00 (bij vroegtijdige afmelding) een vervanger van ons krijgen via:

 

contactadres: oferdinandus@hotmail.com

U wordt verzocht de betaling, ruim voor aanvang van de kantinedienst, in een gesloten enveloppe te doen met daarop vermeld uw naam en datum van de kantinedienst. De enveloppe moet u in de brievenbus doen bij Otto Ferdinandus Graaf Edzardstraat 38 te Appingedam.

Copyright © 2014 LTC FIVELVELD